Vrsan doktor, ljubazan i profesionalan. Sve pojasni i nevjerojatno je detaljan pri pregledima. Vidi se da zna svoj posao. Odličan pristup pacijentu!

Pitanja i odgovori

 

 

 

 Sigurni smo da imate pitanja

i na neka od njih ćemo pokušati ovdje odgovoriti

       a za sva ostala nam se slobodno obratite.

 

 

 

 

MR - MAGNETNA REZONANCIJA 
___________________________________________________________

 

 

Kako se pripremiti za MR pretragu?

U pravilu posebne pripreme nisu potrebne. Ukoliko niste dobili posebne

upute, možete u organizam unositi uobičajenu količinu hrane i tekućine

kao i bilo koje redovite lijekove.

Neposredno prije same pretrage osoblje poliklinike uručit će Vam upitnik 

koji trebate u potpunosti popuniti.

Prije ulaska u MR prostoriju bit ćete zamoljeni odložiti nakit i sve

metalne predmete.

S obzirom na opisane pripremne radnje, naše će Vas osoblje prilikom

dogovaranja pretrage zamoliti da dođete 15 minuta prije zakazanog

pregleda.

 

Što se događa tijekom MR pretrage?

 • snimanje je bezbolno
 • traje od 15 do 90 minuta
 • pacijent leži (najčešće na leđima)
 • tijekom pretrage pacijent mora mirno ležati
 • neka snimanja zahtijevaju kratko zadržavanje daha
 • odmah nakon snimanja, možete se vratiti svakodnevnim aktivnostima

 

Je li MR pretraga sigurna?

Sama pretraga potpuno je bezbolna i ne postoje poznate nuspojave.

Aparat može biti prilično bučan, što je uobičajeno te će Vam osoblje

prije pregleda ponuditi audio slušalice. Ako je neophodno, u svakom

trenutku možete zatražiti da se postupak zaustavi.

 

Koje su kontraindikacije za MR pretragu? 

 • pacemaker
 • metalni implantat (npr. fiksatori i pločice)
 • zaostali komad metala u tijelu (npr. geleri)
 • metalni srčani zalistak
 • ugrađena pužnica uha

 

O čemu je potrebno informirati osoblje - ukoliko

imate nešto od navedenog:

 • srčana premosnica
 • ugrađeni kirurški implantati (npr. umjetni zglobovi, fiksatori i pločice)
 • spojnica aneurizme u glavi 
 • trudnoća

 

Kako preuzeti nalaze?

 • osobno
 • poštom
 • putem e-maila

 

 

 

 

CT - KOMPJUTORIZIRANA TOMOGRAFIJA 
___________________________________________________________

 

 

Kako se pripremiti za CT pretragu?

 

Neposredno prije pretrage osoblje poliklinike uručit će Vam upitnik

koji treba popuniti prije same pretrage, kako bismo potvrdili da ste

primjereni kandidat za CT pretragu.

Za neke CT pretrage bit će potrebna primjena kontrastnog

sredstva ovisno o vrsti dijagnoze.

Ako će se primjenjivati kontrastno sredstvo, potrebno je prethodno

imati nalaze uree i kreatinina iz krvi.

Za svaku vrstu kontrastnog sredstva postoje posebne upute koje će

Vam naše osoblje detaljno opisati prilikom samog zakazivanja termina

pregleda.

S obzirom na opisane pripremne radnje, naše će Vas osoblje prilikom

dogovaranja pretrage zamoliti da dođete 15 minu prije zakazanog

pregleda.

 

Što se događa tijekom CT pretrage?

 • snimanje je bezbolno
 • traje od 10 do 30 minuta
 • pacijent leži (najčešće na leđima)
 • tijekom pretrage pacijent mora mirno ležati
 • neka snimanja zahtijevaju kratko zadržavanje daha

 

 

 

Što znači CT a što MSCT snimanje ?

                                                                                                                           

To je zapravo ista pretraga CT snimanje je skraćenica za

'computed tomography' odnosno kompjutoriziranu

tomografiju i označava vrstu snimanja odnosno vrstu uređaja

kojim se pacijent snima dok MSCT koristimo kod 'multislice

computed tomography' ili 'višeslojne kompjutorizirane

tomografije' odnosno CT uređaja sa mogućnošću snimanja

u više slojeva.

Naime, nekada su isti uređaji imali samo 1 sloj i nazivali u se

'samo' CT uređajima, no s napretkom tehnologije napredovali

su i medicinski uređaji, dajući mogućnost snimanja u više slojeva

te je nazivu dodan dio 'multi-slice' (MS) odnosno 'više slojeva' 

(uz predznak broja koji označava o koliko se točno slojeva radi).

Ipak, i danas se ovu vrst snimanja odnosno uređaja najčešće koristi 

osnovni naziv – CT - iako su 1-slojni CT uređaji danas vrlo rijetki.

 

Je li CT pretraga sigurna?

 

CT pretraga podrazumijeva korištenje rendgenskog zračenja.

Prije samog upućivanja na pretragu, Vaš liječnik procijenit će

rizik povezan uz rendgensko zračenje u odnosu na koristi

dobivene provođenjem CT pretrage.

(!) CT pretraga ne bi se smjela provoditi kod trudnica pa je vrlo

važno da svog liječnika, ali i osoblje poliklinike, upozorite ukoliko

ste trudni ili sumnjate na trudnoću.

 

Kako preuzeti nalaze?

 • osobno
 • poštom
 • putem e-maila

 

 

 

 

R E N D G E N

___________________________________________________________

 

 

Kako se pripremiti za rendgenski pregled?

 

Većina rendgenskih snimanja ne zahtijeva posebnu pripremu, ali ukoliko

će ista biti potrebna, naše osoblje će Vas unaprijed obavijestiti o njima.

 

Što se događa tijekom rendgenskog pregleda?

 • pregled je bezbolan
 • traje od 10 do 15 minuta
 • tijekom pretrage pacijent mirno leži ili stoji

 

Što ću imati na sebi?

 

Možda ćemo Vas zamoliti da uklonite sav nakit i obučete ogrtač

koji ćemo Vam ponuditi. To ovisi o vrsti pretrage koja će se provoditi.

 

Je li rendgenski pregled siguran?

 

Iako se doza zračenja rendgen aparata drži na apsolutnom minimumu,

ova pretraga ipak podrazumijeva određenu količinu zračenja.

Prije upućivanja na pretragu, Vaš liječnik procijenit će rizik povezan

uz rendgensko zračenje u odnosu na koristi dobivene provođenjem

pretrage.

(!) Rendgenska pretraga ne bi se smjela provoditi kod trudnica

pa je vrlo važno da svog liječnika, ali i osoblje poliklinike, 

obavijestite ukoliko ste trudni ili sumnjate na trudnoću.

 

Kako preuzeti nalaze?

 • osobno
 • poštom
 • putem e-maila

 

 

 

 

M A M O G R A F I J A

___________________________________________________________

 

 

Kako se pripremiti za mamografski pregled?

 

Ovaj pregled ne zahtijeva posebnu pripremu. Međutim, zamolit ćemo Vas da na dan pregleda ne koristite losione, kreme niti dezodoranse, s obzirom da većina tih proizvoda sadržava supstance koje se mogu prikazati na radiološkim slikama te tako otežati precizno očitanje nalaza.

Mamografsko snimanje je najbolje obaviti oko 5. do 8. dana menstrualnog ciklusa.

 

Što se događa tijekom mamografskog

pregleda?

 • pregled obično traje 15-20 minuta
 • tijekom pregleda pacijent mora mirno stajati
 • pregled je u pravilu bezbolan
 • može se pojaviti određena nelagoda
 • uslijed pritiska dojke kompresijskom pločom

 

 

Što ću imati na sebi?

 

Možda ćemo Vas zamoliti da uklonite sav nakit i obučete ogrtač

koji ćemo Vam ponuditi.

 

Je li mamografski pregled siguran?

 

Iako se doza zračenja rendgen aparata drži na apsolutnom minimumu,

ova pretraga ipak podrazumijeva određenu količinu zračenja.

Kako bi se omogućilo minimalno rendgensko zračenje

i pri tome dobila kvalitetna i pouzdana snimka, koristi se kompresijska ploča.

Uslijed korištenja kompresijske ploče pregled može podrazumijevati

određeni pritisak i nelagodu, ali zbog toga nije manje siguran.

 

Kako preuzeti nalaze?

 • osobno
 • poštom
 • putem e-maila

 

 

 

 

ULTRAZVUK

___________________________________________________________

 

 

Kako se pripremiti za ultrazvučni pregled?

 

Za određene ultrazvučne preglede, potrebne su neke pripreme.

Na primjer, kod nekih pretraga zamolit ćemo Vas da prije same

pretrage popijete nekoliko čaša vode, no sve detalje oko priprema

i samog snimanja dobit ćete od našeg osoblja prije pregleda.

 

Što se događa tijekom ultrazvučnog pregleda?

 • pregled je bezbolan
 • traje obično oko 20 minuta
 • tijekom pretrage pacijent mirno leži na stolu (obično na leđima) dok liječnik aplicira gel na kožu
 • ultrazvučna sonda kreće se preko gela kako bi dobili tražene prikaze

 

 

Što ću imati na sebi?

 

Možda ćemo Vas morati zamoliti da uklonite određeni dio odjeće i

ponuditi Vam ogrtač, ovisno o vrsti pretrage koja će se provesti.

 

Je li ultrazvučni pregled siguran?

 

Ultrazvučni pregled potpuno je siguran. Nema primjene radiološkog

zračenja i ne postoje poznati negativni efekti pretrage.

 

Kako preuzeti nalaze?

 • osobno
 • poštom
 • putem e-maila

 

 

 

 

SNIMANJE ZUBI I ČELJUSTI 

___________________________________________________________

 

 

Kako se pripremiti za pregled?

 

Panoramsko snimanje čeljusti, kao i ciljane snimke zuba, ne

zahtijevaju nikakvu posebnu pripremu, no bit će potrebna

preporuka Vašeg stomatologa.

 

Što se događa tijekom pregleda?

 • pregled je bezbolan
 • traje obično oko 1 minute
 • tijekom pregleda pacijent stoji u centru aparata i zagrize model za jednokratnu uporabu

 

Što ću imati na sebi?

 

Možda ćemo Vas morati zamoliti da uklonite nakit.

 

Je li pregled siguran?

 

Ova pretraga ipak podrazumijeva određenu količinu zračenja te će

Vaš stomatolog pažljivo razmotriti rizik, u odnosu na koristi provođenja  

ove pretrage, prije nego li Vas uputi na panoramsko snimanje čeljusti

ili ciljano snimanje zuba.

(!) Ova vrsta pretrage nije primjerena za trudnice te Vas stoga molimo

da obavijestite svog stomatologa i osoblje ukoliko ste trudni ili sumnjate

na trudnoću.

 

Kako preuzeti nalaze?

 • Osobno
 • Putem E-mail adrese Vašeg stomatologa

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

ŠTO JE PREPORUČENO PONIJETI SA SOBOM?

 

Ukoliko imate bilo kakve starije nalaze, povijest bolesti, snimke

(CD-e ili slike) i sličnu dokumentaciju vezanu uz sadašnju dijagnozu

ili poteškoće, svakako se preporuča ponijeti ih sa sobom budući

našim djelatnicima mogu biti korisni tijekom Vašeg snimanja

odnosno očitanja nalaza. 

Svu dokumentaciju koju ćemo imati potrebe zadržati do izdavanja

nalaza, kopirati ćemo a Vama će isti dan biti vraćeni originali.

 

UKOLIKO NISAM SIGURAN/NA KOJU PRETRAGU TREBAM OBAVITI, MOGU LI SE PRIJE NARUČIVANJA KONZULTIRATI S NEKIM OD OSOBLJA?

 

Naravno. Naše osoblje stoji Vam na usluzi i možete nas kontaktirati

putem telefona ili E-mail adrese. Budite slobodni postaviti nam bilo

koje pitanje ili zatražiti savjet.

 

UKOLIKO ODUSTAJEM OD ZAKAZANE PRETRAGE, MOGU LI ISTU OTKAZATI I KAKO?

Svakako. Ukoliko, iz bilo kojeg razloga niste u mogućnosti obaviti

dogovoreni pregled, želite ga promjeniti ili ste jednostavno odustali,

slobodno nam javite istu promjenu bez ustručavanja. Isto može učiniti

putem telefona ili e-mail adrese i razlog naravno, nije potrebno navoditi.

Nama će naime samo otkazivanje zakazanog termina (čak i nekoliko

minuta prije) biti od velike koristi, budući ćemo isti termin odmah moći

iskoristiti za sljedećeg pacijenta.

 

POSTOJI LI MOGUĆNOST PARKIRANJA U SKLOPU POLIKLINIKA?

 

Zagreb - Parkirati se možete u sklopu zgrade.

Split - Parkiranje moguće u okruženju zgrade.

 

DA LI JE OMOGUĆEN PRISTUP OSOBAMA S INVALIDITETOM?

 

Naše usluge dostupne su svima, uključujući i osobe koje se otežano

kreću ili imaju posebne potrebe.

Poliklinika u Zagrebu (visoko prizemlje i 1 kat) ima dizalo koje se nalazi

u razini zemlje a ulaz je sa stražnje strane gl.ulaza (kraj ulaza u garažu).

Ukoliko postoji potreba za invalidskim kolicima, ista slobodno zatražite

kod osoblja poliklinike.

Splitski centar se nalazi u prizemlju polivalentnog medicinskog centra.

Zakažite termin

Ukoliko želite zakazati termin u jednoj od naših poliklinika klikinite:


Nudimo mogućnost brzog zakazivanja pregleda u tri grada u Hrvatskoj - u Splitu, Šibeniku i Zagrebu..
Odgovori na Vaša pitanja o snimanjima na MR-u, CT-u, ultrazvuku, rendgenu, mamografiji te zubima i čeljusti.