Stvarno imam samo riječi pohvale, dr.Čavka je tako dobar i temeljit. Uvijek je spreman pomoći na sve moguće načine, rijetko se viđa osoba takve stručnosti.

Informacije za pacijente – Zaštita podataka

OBAVIJEST PACIJENTIMA O ZAŠTITI PODATAKA

Naše obećanje zaštite podataka

Affidea Hrvatska se obvezala poštovati Vaša prava u skladu sa zakonima o zaštiti podataka. Sigurnost Vaših osobnih i zdravstvenih podataka od velike je važnosti za nas. Ovaj dokument naše Obavijesti pacijentima o zaštiti podataka („Obavijest“) sadrži ključne informacije o našoj obradi podataka tijekom pružanja medicinskih usluga. Ljubazno Vas molimo da uzmete trenutak i da pročitate ovu Obavijest kako bi Vam bilo jasno zašto i kako obrađujemo Vaše osobne podatke. U Obavijesti možete pronaći informacije o sljedećim pitanjima iz Vaše zaštite osobnih podataka:

(a) podacima o identitetu i kontakt podacima voditelja obrade podataka;

(b) kontakt podacima službenika za zaštitu podataka;

(c) svrhama i pravnim osnovama obrade;

(d) izvorima Vaših osobnih podataka;

(e) primateljima Vaših osobnih podataka;

(f) razdoblju tijekom kojeg će se Vaši osobni podaci čuvati;

(g) Vašim pravima u skladu sa zakonima o zaštiti podataka;

(h) međunarodnim prijenosima podataka.


Obavijest pacijentima o zaštiti podataka

 

Affidea Hrvatska jest pružatelj medicinskih usluga s visokim etičkim standardima, koja je dio internacionalne grupacije „Affidea“ koja na teritoriju Republike Hrvatske posluje putem mreže vlasnički povezanih zdravstvenih ustanova: Poliklinika Maja i Krešimir Čavka za radiologiju i internu medicinu, skraćeni naziv POLIKLINIKA MAJA I KREŠIMIR ČAVKA, Jordanovac ul. 99, 10000 Zagreb, Poliklinika za radiologiju, neurologiju i opću kirurgiju Dr. Kalajžić, skraćeni naziv POLIKLINIKA DR. KALAJŽIĆ, Moliških Hrvata 4, 21000 Split, Poliklinika za radiologiju, internu medicinu, neurologiju, ortopediju i ginekologiju i opstetriciju Vita, skraćeni naziv POLIKLINIKA VITA, Matije Gupca 93, 22000 Šibenik (ovdje i u nastavku teksta „mi“ ili „nas“ ili „naš“ ili „Affidea Hrvatska“).

 1. Pravni razlozi obrade Vaših osobnih podataka

Obvezali smo se štititi i obrađivati Vaše osobne podatke i to smo dužni činiti u skladu sa zakonom. Naši medicinski djelatnici podložni su profesionalnoj obvezi čuvanja povjerljivosti (liječnička tajna sukladno pozitivnim zakonima koji uređuju obavljanje liječništva te zdravstvene zaštite).

Vaše osobne i zdravstvene podatke koristimo kako bismo Vam mogli pružiti traženu medicinsku uslugu.

Obrada Vaših osnovnih osobnih podataka (primjerice ime i kontakt podaci) nužna je za zakazivanje termina Vašeg pregleda i za pružanje medicinskih usluga koje su Vam potrebne. Ugovor o pružanju medicinske usluge koji sklapate s Affidea Hrvatska predstavlja pravnu osnovu za obradu Vaših osnovnih osobnih podataka.

Vaši zdravstveni podaci obuhvaćaju informacije vezane uz Vaše zdravlje (primjerice informacije o zatraženom dijagnostičkom/terapijskom postupku i našoj zdravstvenoj procjeni). To što Vam pružamo usluge medicinske dijagnostike i/ili medicinskog liječenja u okviru uspostavljanja i kasnije uspostavljenog ugovornog odnosa za nas predstavlja pravnu osnovu za obradu Vaših zdravstvenih podataka.

Ako se nađete u ekstremnim uvjetima ili uvjetima opasnima po život dok ste u nekoj od naših klinika Vaše ćemo zdravstvene podatke koristiti po osnovi zaštite Vaših životno važnih interesa kako bi sačuvali Vaše zdravlje i dobrobit.

 1. Podaci koje obrađujemo

Za vrijeme trajanja Vašeg odnosa s našom zdravstvenom ustanovom, Vaše osobne podatke prikupljamo iz tri izvora: (1) od Vas, (2) od drugih i (3) iz naše medicinskog djelovanja.

(1) Kako bismo Vam mogli pružiti medicinsku uslugu, od Vas tražimo da nam date svoje osnovne osobne podatke (posebno svoje osobne identifikacijske podatke), Vaše platne i osigurateljne podatke (podaci potrebni za naplatu naših usluga) i Vaše zdravstvene podatke (posebno informacije o Vašem zdravstvenom stanju). Ako odlučite s nama podijeliti prethodne snimke i medicinska izvješća kako bi ih mogli koristiti, pohranit ćemo ih i obrađivati u našim sustavima za potrebe pružanja Vama usluga medicinske dijagnostike i/ili medicinskog liječenja. Ako dobrovoljno date kontakt informacije Vaših srodnika ili obitelji, ti će se podaci koristiti samo u slučaju da ne možemo doći do Vas, ili u hitnim slučajevima.

(2) Mi prikupljamo osobne podatke od drugih u sljedećim slučajevima:

 1. a) Ako ste upućeni u našu kliniku od strane pružatelja medicinskih usluga (uputni liječnik ili bolnica) tu ćemo osobu konzultirati po pitanju Vašeg zdravstvenog stanja i/ili liječenja, ako to bude potrebno radi iznalaženja najprikladnije medicinske usluge za Vas.
 2. b) Ako usluge medicinske dijagnostike i/ili medicinskog liječenja koje Vam pružamo plaća zdravstveni osiguravatelj (javni ili privatan) moramo provjeriti Vaše osigurateljno pokriće prije nego li Vam pružimo predmetnu medicinsku uslugu.

(3) Dok Vam pružamo usluge medicinske dijagnostike i/ili medicinskog liječenja, izrađujemo zdravstvene podatke o Vama. Kao pružatelj medicinskih usluga, mi smo u skladu sa zakonom dužni pažljivo dokumentirati usluge koje Vam pružamo.

Za više informacija o podacima koje obrađujemo, molimo Vas da pročitate Dodatak ovoj obavijesti ili se obratite nekom od naših službenika na recepciji.

 1. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Naša zdravstvena ustanova čuva Vaše osobne podatke za vrijeme razdoblja potrebnog za pružanje medicinskih usluga i tijekom razdoblja propisanog mjerodavnim medicinskim, poreznim, računovodstvenim i ostalim zakonodavnim zahtjevima nakon pružene usluge. Ako naša zakonska obveza čuvanja Vaših podataka prestane, mi ćemo Vaše podatke izbrisati ili ih anonimizirati (ili nad kompletom osobnih podataka) kako bi se učinilo da bude trajno nemoguće identificirati osobu na koju se ti osobni podaci odnose. Mi nećemo brisati ili anonimizirati Vaše podatke ako se utvrdi alternativna pravna osnova za njihovo čuvanje, primjerice, naš legitiman interes da se obranimo od tužbe. Ako to bude slučaj, kontaktirat ćemo Vas.

Za daljnje informacije o tome koliko dugo čuvamo Vaše podatke, molimo Vas da pročitate Dodatak ovoj obavijesti u dijelu tabličnog prikaza vrste osobnih podataka koji se prikupljaju i razdoblja njihove obrade i čuvanja, koja je sačinjena prema postojećem pozitivnom zakonodavnom okviru, ili se obratite nekom od naših službenika na recepciji.

 1. S kim dijelimo Vaše podatke

Za vrijeme trajanja Vašeg odnosa s nama, Vaše osobne podatke dijelimo s tri različite vrste primatelja: (1) s pružateljima usluga kojima dajemo upute, (2) s nezavisnim pružateljima usluga i (3) s osobama za koje nas zatražite da podijelimo podatke s njima.

(1) Mi koristimo pružatelje usluga (takozvani izvršitelji obrade podataka) kako bi nam pomogli u obradi osobnih informacija koje smo primili od Vas (primjerice prodavatelji medicinskog i financijskog softwarea i hardwarea, ugovoreni medicinski djelatnici, pružatelji usluge čuvanja papirnate dokumentacije). Izvršitelji obrade podataka djeluju za naš račun kao voditelja obrade i u skladu s našim pismenim uputama izdanim uz zaštitu vaših osobnih podataka i odnosi s njima u zaštiti vaših podataka uređeni su odgovarajućim ugovornim odredbama. Dijelimo samo one Vaše podatke koji su prijeko potrebni.

(2) Vaše osobne podatke dijelimo s trećim osobama (tj. primateljima koji su nezavisni od nas) u sljedećim slučajevima:

 1. a) Ako je to zakonom propisano.
 2. b) Ako je to potrebno za izvršenje naše obveze prema Vašem ugovornom medicinskom djelatniku ili osiguravatelju.
 3. c) Ako je to potrebno za zaštitu Vaših životno važnih interesa, Vaše zdravstvene podatke ćemo podijeliti i s drugim medicinskim djelatnicima.

Dijelimo samo one Vaše podatke koji su prijeko potrebni.

(3) Možete zatražiti da Vaše zdravstvene podatke pošaljemo Vašem uputnom ili obiteljskom liječniku. Ako od nas želite zatražiti da Vaše podatke podijelimo s nekim, ljubazno Vam savjetujemo da prije toga provjerite kako i zašto ta osoba uopće treba obrađivati Vaše osobne podatke. Djelatnost obrade nekog primatelja kao treće strane nalazi se izvan naše kontrole i odgovornosti.  Ako želite da podijelimo Vaše zdravstvene podatke s drugim medicinskim djelatnicima, molimo Vas da od naših službenika na recepciji zatražite informacije o dostupnim sredstvima za takav prijenos podataka.

Za daljnje informacije o primateljima Vaših osobnih podataka molimo Vas da pročitate Dodatak ovoj obavijesti ili se obratite nekom od naših službenika na recepciji.

 1. Međunarodni prijenosi podataka

Možda bude potrebno podijeliti Vaše osobne podatke s primateljima koji se nalaze izvan Europe. Prije prijenosa Vaših podataka izvan Europe, na Vaše će se podatke primijeniti zaštitna mjera dok ne provjerimo (1) da je zemlja primatelja obuhvaćena odlukom Europske komisije o primjerenosti zaštite osobnih podataka,  ili (2) da se koriste takozvana obvezujuća korporativna pravila ili standardni EU ugovori. Ako Vaše podatke trebamo prenijeti u zemlju koja nije obuhvaćena odlukom Europske komisije o primjerenosti, unaprijed ćemo Vas obavijestiti o tom prijenosu a svaki prijenos i obrada podataka bit će štićeni ugovorom temeljenom na standardnim EU model odredbama.

Za daljnje informacije o lokaciji Vaših osobnih podataka, molimo Vas da pročitate Dodatak ovoj obavijesti ili se obratite nekom od naših službenika na recepciji.

 1. Osiguravanje sigurnosti Vaših podataka

Osiguravanje sigurnosti Vaših podataka naš je prioritet. Vaši osobni podaci se sigurnosno čuvaju kod nas ili kod naših pažljivo odabranih pružatelja usluga. Kada naši pružatelji usluga zdravstvene podatke obrađuju za naš račun od njih tražimo da primjenjuju visoku razinu zaštite.

Mi osiguravamo da su uspostavljene vrlo stroge sigurnosne mjere kako bi Vaši osobni podaci bili sigurni od bilo kakvog gubitka i zlouporabe, kao i od neovlaštenog pristupa ili prijenosa.

 1. Vaša prava

Vama u skladu sa zakonodavstvom na području zaštite podataka pripadaju sljedeća prava.

7.1.   Pravo na zahtijevanje pristupa Vašim osobnim podacima. To znači da imate pravo znati da se Vaši podaci obrađuju i imate pravo na pristup Vašim osobnim podacima koje mi obrađujemo i da Vam se da informacija o tome što naša zdravstvena ustanova radi s Vašim osobnim podacima.

7.2.   Pravo na zahtijevanje ispravka Vaših osobnih podataka. To znači da imate pravo na to da se Vaši osobni podaci isprave ili dopune ako su netočni ili nepotpuni.

7.3.   Pravo na zahtijevanje brisanja Vaših osobnih podataka. To znači da imate pravo na brisanje Vaših osobnih podataka u specifičnim okolnostima ako ne postoji zakoniti razlog za nastavljanje obrade.

7.4.   Pravo na zahtijevanje da zaustavimo obradu. To znači da možete zatražiti da ‘blokiramo’ obradu Vaših osobnih podataka. Vaš valjani zahtjev će značiti da nam je dopušteno čuvati Vaše osobne podatke, ali ne da ih dalje obrađujemo.

7.5.   Pravo na prenosivost podataka. Ono Vam omogućuje pristup i ponovno korištenje osobnih podataka koje ste nam dali za svoje vlastite svrhe u okviru različitih usluga. Imate pravo na jednostavno primanje i prijenos Vaših osobnih podataka u elektroničkom obliku i imate pravo zatražiti nas da ih proslijedimo nekom drugom voditelju obrade.

Ako želite iskoristiti svoja prava ili želite dodatne informacije o svojim gore navedenim pravima, molimo Vas da se obratite nekom od naših službenika na recepciji ili da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka (kontakt podaci su navedeni niže u tekstu).

 1. Ako imate bilo kakvih pitanja

Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite dodatne informacije, slobodno kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka (e-mail: dpo.hr@affidea.com, poštanska adresa: Moliških Hrvata 4, 21000 Split telefonski broj: +38521 453310 ili +38521453320 ) ili se obratite nekom od naših službenika na recepciji za više informacija. Ako niste zadovoljni s načinom na koji obrađujemo Vaše podatke, možete podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (AZOP, e-mail: azop@azop.hr, poštanska adresa: Martićeva ul. 14,10000 Zagreb, telefonski broj: +385014609000). Ipak, radije bismo da se nama prvo obratite u slučaju da imate bilo kakav problem.

                                                                                         


Dodatak Obavijest o privatnosti podataka

za dijagnostičko snimanje

 

U slijedu možete naći dodatne informacije o tome s kim dijelimo Vaše podatke. Vaše podatke dijelimo s drugim primateljima samo ako su prijeko potrebni.

Primatelji podataka koji djeluju za račun (i prema uputi) društva Affidea

Industrija

Sektor djelatnosti

Podsektor djelatnosti

Vrsta djelatnosti

Identitet / lokacija primatelja

Medicina

Medicinski djelatnici

Liječnici

Pružanje medicinskih usluga

 Affidea Hrvatska

Medicinski djelatnici

Ostali zdravstveni djelatnici

Pružanje medicinskih usluga

 Affidea Hrvatska

Medicinski djelatnik - konzultant

Radiolog

Davanje drugog mišljenja, po potrebi

u Affidea Hrvatska ili unutar grupacije društava Affidea, po potrebi

Pružatelji usluga

Administracija

Pozivni centar

Zakazivanje pregleda pozivom u naš pozivni centar

osoblje pozivnog centra Affidea Hrvatska

Rukovanje medicinskom opremom

Održavanje

Održavanje medicinske opreme

Siemens, GE, Planmeca, Morita

Informacijske tehnologije

Elektronička komunikacija

E-mailovi

Upravljanje i hosting sustava elektroničke pošte

Affidea HQ

Administrativni software

Pozivni centar Software

Pohrana zvučnih zapisa poziva

/

Administrativni software

Upravljanje i hosting portalom za pacijente

Online rezervacije

E-mail forma Affidea Hrvatska

Medicinski software

Sustav radioloških informacija

Upis pacijenata, zakazivanje pregleda, kreiranje datuma pregleda, i izrada dijagnoze, podrška za fakturiranje, distribucija medicinskih izvješća

MAG  (RIS)

Arhiviranje slika i komunikacijski sustav

Pohrana dijagnostičkih snimki

Biotronics  (PACS)

Dobavljač financijskog software

Računovodstvo

Fakturiranje zdravstvenih troškova

MAG (RIS)

Upravljanje

Upravljanje IT infrastrukturom

Osiguravanje dostupnosti podataka

Affidea Hrvatska, HQ

Podrška

Korisnička podrška

Osiguravanje dostupnosti sustava

Affidea Hrvatska, HQ

Sistemska podrška

Software održavanje

Affidea Hrvatska, HQ

Pohrana podataka

Back-up podataka

Osiguravanje dostupnosti podataka

Affidea Hrvatska, HQ

Sigurnost

Nadzorni prostor

Upravljanje CCTV-om

Video snimke

Nicomi,

 

Primatelji podataka koji djeluju kao treće strane (djeluju neovisno od društva Affidea)

Industrija

Sektor djelatnosti

Podsektor djelatnosti

Vrsta djelatnosti

Identitet / lokacija primatelja

Zdravstveni osiguravatelj

Privatno zdravstveno osiguranje

Financiranje

Potvrđivanje osigurateljnog pokrića

TRIGLAV, ALLIANZ, CIGNA,AP-COMPANY, CROATIA, UNIQA, MERKUR, GRAWE, WIENER, GENERALI

National Health Insurance

Financiranje

Potvrđivanje osigurateljnog pokrića

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

Upravljanje državnom bazom zdravstvenih podataka

Pohrana medicinskih spisa koje financira NHI

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

Financijska ustanova

Banka

Naplata

Naplata obrade putem kreditne ili debitne kartice

Zagrebačka Banka, Splitska banka, Privredna banka, Zagreb, OTP banka, Erste banka,

Privatni zdravstveni fond

Naplata

Naknada zdravstvenih troškova

TRIGLAV, ALLIANZ, CROATIA, UNIQA, MERKUR, GRAWE, WIENER, GENERALI

Medicina

Javni medicinski menadžment

Državna medicinska organizacija

Upravljanje državnim kvotama, ako se medicinske usluge financiraju javnog sektora

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

Vozila hitne pomoći

-        

 

/

Uputni liječnik / medicinska organizacija

-        

Upućivanje pacijenata

Ugovorni i neugovorni partneri Affidea Hrvatska

Klinička istraživačka organizacija

Kliničko istraživanje

Zahtjeva i koristi rezultate kliničkih pregleda, ako u njima sudjelujete

Ugovorni partneri Affidea Hrvatska

Poliklinika Bonifarm, Medicinski centar Kuna i Perić, Pharm Research Associates d.o.o. za klinička ispitivanja, Roche d.o.o.,

Javna tijela

Medicinsko tijelo, policija, itd.

-        

Ime istražne ovlasti

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske

MUP Republike Hrvatske

Osiguranje

Osiguranje za usluge

-        

U slučaju da podnesete službu protiv naših medicinskih usluga

DPO Affidea Hrvatska, AZOP

Revizija

Organizacije za vanjsku reviziju

-        

Inspekcija normi kvalitete

DNV

Ovlašteni javni računovođa

-        

Inspekcija računovodstvenih knjiga

Porezna uprava RH

Komunikacija

Poštanske usluge

-        

Isporuka pisama

Hrvatska Pošta HP

Telefonske usluge

-        

Upravljanje i hosting telefonskog sustava

Metronet, VIP net, T-com

 

 

 

Dolje možete također naći dodatne informacije o vrsti podataka koje obrađujemo i razdoblju tijekom kojeg čuvamo Vaše podatke.

 

Osobni podaci koji se obrađuju

Svrha naše obrade podataka

Vrsta osobnih podataka

Primjeri osobnih podataka

Razlozi obrade

Razdoblje čuvanja

Medicinske usluge

Osnovni osobni podaci

Naziv, NHI broj, broj mobilnog telefona, adresa, email adresa

Zakazivanje pregleda, upis, identifikacija pacijenta, održavanje kontakta s pacijentom

Trajno

Financijski i osigurateljni podaci

Dokaz osigurateljnog pokrića, podaci o kreditnoj kartici

Financiranje i naplata

11 godina

Medicinski podaci

Recepti, povijest bolesti, dijagnoza

Sigurnost pacijenata, potvrđivanje točnog medicinskog postupka, medicinska dijagnostika i planiranje medicinskog liječenja

10 godina

Ostali osobni podaci

Identitet uputnog/obiteljskog liječnika

Kontaktiranje drugih medicinskih djelatnika vezano uz daljnje podatke o zdravstvenoj skrbi kako bi se osigurala najbolja moguća skrb

10 godina

Medicinski podaci

Vrsta i datum postavljanja vaše dijagnoze i/ili medicinskog liječenja u društvu Affidea

 

 

 

10 godina