Širenje Affidee – novi centar u centru Beograda u Srbiji!

 

Affidea trenutno djeluje u 220 centara u 16 zemalja u Europi a jedan od najnovijih je dijagnostički centar

u Srbiji, otvoren u prosincu 2016.

 

Ovo je prvi ulazak naše grupacije u susjednu Srbiju i za sada jedini, dijagnostički centar u toj zemlji.

Službeni naziv centra je Bolnica za neurologiju Affidea čiji je direktor kao i Regionalni menadžer Affidee

za Balkan, gospodin Marijan Bilić.

 

 

Dijagnostička oprema

 

Oprema koja je instalirana, a tu prvenstveno mislimo na dijagnostičke uređaje najnovijih je tehnoloških

dostignuća. Riječ je o potpuno novim uređajima posljednje tehnološke generacije poput 128 - slojnog

CT aparata, magnetske rezonancije, digitalnog rendgena, mamografa te kompletne ultrazvučne,

kardiološke i neurološke dijagnostike.

 

 

Affidea Festival zdravlja Beograd

 

Početkom travnja ove godine, pod sloganom „Ništa nije važnije od zdravlja” Affidea Srbija već je aktivno

sudjelovala u jednoj vrlo bitnoj zdravstvenoj manifestaciji odnosno festivalu zdravlja u samom centru

Beograda. Radi se o jubilarnom 15. Festivalu zdravlja Beograd, ove godine pod nazivom Affidea Festival

zdravlja Beograd. Posjetitelji su mogli uživati u bogatom programu uz ponudu mnogih besplatnih

pregleda, savjetovanja, edukativnih predavanja ali i zabave uz degustaciju zdrave hrane.

 

 

Širenje unutar Srbije

 

Plan je da se sljedeći centri otvore u Banja Luci, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu i zaista se nadamo se

da nećemo dugo čekati na ista otvorenja, kako u Srbiji tako i u cijeloj našoj regiji.

 

U brojnim državama diljem Europe, Affidea predstavlja vodećeg pružatelja zdravstvenih usluga odnosno

usluga radiološke dijagnostike i radioterapije prema modelu javno - privatnog partnerstva a sigurni smo

da će u bližoj budućnosti, isti oblik poslovanja biti moguć i u Affidei Srbija.

 

http://www.affidea.rs/

https://www.facebook.com/affideasrbija/